menu search recent posts

krócej niż minuta

Wszystkie moje zdjęcia na tej stronie są udostępnione na licencji Creative Commons Share Alike. Z grubsza to znaczy, że można je kopiować, przerabiać i udostępniać, nawet za pieniądze, pod dwoma warunkami:

  1. Udostępniając zdjęcie lub jego przeróbkę podasz moje nazwisko (jako autora pracy oryginalnej) i link do tej strony.
  2. Zdjęcie (lub jego przeróbkę) udostępnisz na tej samej licencji, tak żeby inni też mogli korzystać z tej pracy.

Zachęcam wszystkich do korzystania z licencji Creative Commons.

Big Buck Bunny characters posing for Creative Commons

Big Buck Bunny characters posing for Creative Commons

Oryginalne brzmienie licencji Creative Commons

Licencja Creative Commons
Wszystkie zdjęcia by Sylwia Katarzyna Szczypek dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Licencja Międzynarodowa (o ile nie stwierdzono inaczej).
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorki.

* Ilustracja na licencji CC BY 2.0 by Steren Giannini
* Logo strony na licencji CC BY 3.0 by Jozef Krajčovič